OXYGEN rekuperatorių testavimas

2021-06-21

Mes, OXYGEN, nuolat tobuliname ir kruopščiai testuojame savo vėdinimo įrenginius, kad galėtume užtikrinti aukščiausią kokybę, atitiktį teisės aktams ir geriausią vartotojo patirtį, kuriant namų komfortą.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, apibrėžia produktų ženklinimą CE ženklu, atitikties deklaracijos išdavimą, o taip pat, esminius reikalavimus vėdinimo įrenginiams šiuose reglamentuose:

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1253/2014, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vėdinimo įrenginių ekologinio projektavimo reikalavimai,
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1254/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES papildoma gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimais.
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ apibrėžia, kad rekuperatoriaus naudingumo koeficiento vertę patvirtinančiuose dokumentuose nurodyti duomenys turi būti pagrįsti bandymais, atliktais vadovaujantis LST EN 13141-7:2011 standarto reikalavimais.
OXYGEN vėdinimo įrenginiai atitinka Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, turi visus šią atitiktį patvirtinančius dokumentus.