Privatumo politika

Apibrėžimai

 • OXYGEN – tai:

OXYGEN group, UAB

Įmonės kodas: 304288834

PVM kodas: LT100010366918

Adresas: Birželio 23-osios g. 29, 50201 Kaunas

Tel Nr.:  +370 627 25777

 • BDAR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.
 • Duomenų valdytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris (atskirai arba kartu ar kartu su kitais asmenimis) nustato, kokiais tikslais ir kokiu būdu turi būti tvarkoma ar reikalinga asmeninė informacija.
 • Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris tvarko duomenis Duomenų valdytojo vardu.
 • Duomenų subjektas –  bet kuris asmuo, kuris perka prekes, ar naudojasi teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakytas prekes išsiųsti Pirkėjo pasirinkta siuntos tarnyba, Pirkėjo nurodytu adresu ar į pasirinktą paštomatą, tik gavęs Pirkėjo mokėjimą.

Prekių pateikimo terminai:

 • sandėliuojamos prekės išsiunčiamos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atsiskaitymo už jas gavimo;
 • prekės, gaminamos pagal užsakymą (nurodyta prekės aprašyme), išsiunčiamos per atitinkamai ilgesnį terminą.

Programinės įrangos naudojimas

Parsisiųsdamas iš Apple App Store, ar Google Play Store, ar naudodamas valdymo programėlę, ar OXYGEN WiFi valdiklį, vartotojas sutinka, kad UAB “OXYGEN group” rinktų nuasmenintus vėdinimo įrenginio naudojimo duomenis.

Filtrų prenumeratos užsakymas

Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo pasirinkta siuntos tarnyba, Pirkėjo nurodytu adresu ar į pasirinktą paštomatą vienerius metus nuo užsakymo pateikimo datos tiekti vėdinimo įrenginio oro filtrus, užtikrinant gamintojo rekomenduojamą keitimo dažnumą. Kiekvienam Pirkėjui, priklausomai nuo užsakyto prenumeratos plano, sudaromas individualus tiekimo grafikas.

Patvirtinus užsakymą ir gavus apmokėjimą, išsiunčiama pirmoji filtrų siunta. Vėlesnės filtrų siuntos siunčiamos tik nesant pirkėjo įsiskolinimų.

Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas įsipareigoja pateikti teisingus kontaktinius duomenis užsakytų prekių pristatymui ir priimti siunčiamas siuntas ar per UAB „Omniva LT“ nustatytą laiką atsiimti jas iš pasirinkto paštomato, gavus siuntų tarnybos pranešimą. Laiku neatsiėmus siuntos, taikomas pakartotino siuntimo mokestis.

Užsakydamas metinę oro filtrų prenumeratą, Pirkėjas įsipareigoja mokėti mėnesinį abonentinį mokestį už pristatomus filtrus ne mažiau kaip 12 mėnesių, pagal išankstines sąskaitas ar mokėjimo nurodymus, gautus iš UAB “OXYGEN group” arba UAB “Domus Tersus”. Ši nuostata netaikoma, pasirinkus vienkartinį apmokėjimą už visą filtrų komplektą.

Pirkėjas, norėdamas nutraukti sutartį,  įsipareigoja sumokėti už sutarties galiojimo metu išsiųstus filtrus pagal jau išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. Nevykdant šių įsipareigojimų, susidariusi skola išieškoma įstatymų nustatyta tvarka. Nutraukus prenumeratos sutartį ar Pirkėjui vėluojant sumokėti eilinę mėnesio įmoką, oro filtrų tiekimas nutraukiamas.

Prekių grąžinimas

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 M. Birželio 11 D. Įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės Prekybos Taisyklių Patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties galima tik, jei prekė nebuvo naudojama, sugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt., netaikoma tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė), prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Atsisakęs sutarties, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui savybėms ir veikimui nustatyti.

Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų: kai sudaroma Pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę. Prekės turi būti grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos.

Pinigai už grąžintą prekę, neįskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtos sumos, grąžinami per 7 (septynias) dienas nuo Pirkėjo atsisakymo gavimo. Pinigai Pirkėjui grąžinami pavedimu, nepaisant to kaip jis apmokėjo už prekę.

Duomenų tvarkymas, BDAR privatumo politika

Pirkėjo duomenys tvarkomi UAB “OXYGEN group” ir UAB “Paysera LT”. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys gali būti perduoti įmonėms UAB “Domus tersus”, UAB “Omniva LT”, UAB “DPD Lietuva”, siekiant užtikrinti užsakytų prekių pristatymą ar atsiskaitymą už jas.

1. Asmens duomenų tvarkymo principai

Mūsų asmens duomenų tvarkymo principai yra šie:

 • Sąžiningumas ir teisėtumas. Tvarkydami asmens duomenis, užtikriname individualių Duomenų subjektų teisių apsaugą. Visi asmens duomenys renkami ir tvarkomi teisėtai ir sąžiningai.
 • Skirta konkrečiam tikslui. Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi tik konkrečiais tikslais.
 • Skaidrumas. Duomenų subjektas gali būti informuotas apie tai, kaip jo duomenys yra renkami, tvarkomi ir naudojami.

2. Kokius asmens duomenis renkame ir tvarkome

OXYGEN įvairiems tikslams renka kelių skirtingų rūšių asmens duomenis. Asmeniniams duomenims priskiriama (bet neapsiribojama):

 • Elektroninio pašto adresas
 • Vardas ir pavardė
 • Telefono numeris
 • Adresas
 • IP, MAC adresai
 • Naudojimo duomenys, įskaitant, bet neapsiribojant: OXYGEN vėdinimo įrenginio būsena (įjungta / išjungta), greičio ir temperatūros nustatymas, vidinių jutiklių rodmenys, vidinių komponentų būklė.

3. Kaip mes naudojame asmens duomenis

OXYGEN“ naudoja surinktus asmens duomenis įvairiais tikslais:

 • Norėdami suteikti jums paslaugas
 • Norėdami pranešti jums apie mūsų paslaugų ir (arba) produktų pakeitimus
 • Teikti klientų aptarnavimo paslaugas
 • Norėdami surinkti analizę ar vertingą informaciją, kad galėtume patobulinti savo prekes ar paslaugas
 • Aptikti techninėms problemoms ir jas pašalinti

4. Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo teisinis pagrindas

Šioje OXYGEN duomenų apsaugos politikoje aprašytų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo  teisinis pagrindas priklauso nuo mūsų renkamų asmens duomenų ir konkretaus konteksto, kuriame mes renkame informaciją:

 • OXYGEN turi sudaryti su jumis sutartį
 • Jūs davėte OXYGEN leidimą tai daryti
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitinka teisėtus OXYGEN interesus
 • OXYGEN turi laikytis įstatymų

5. Asmens duomenų saugojimas

OXYGEN saugos jūsų asmeninę informaciją tik tol, kol tai reikalinga šioje Duomenų Apsaugos Politikoje nurodytais tikslais.

OXYGEN saugos ir naudos jūsų informaciją tol, kol būtina mūsų teisiniams įsipareigojimams įvykdyti ar ginčams išspręsti.

6. Duomenų apsaugos teisės

Jei esate Europos ekonominės erdvės (EEE) gyventojas, turite tam tikras teises į duomenų apsaugą. Jei norite būti informuoti, kokius asmens duomenis mes turime apie jus, ir jei norite, kad jie būtų pašalinti iš mūsų sistemų, susisiekite su mumis.

Tam tikromis aplinkybėmis, turite šias duomenų apsaugos teises:

 • Teisę susipažinti, patikslinti ar sunaikinti informaciją apie jus
 • Teisę nesutikti
 • Teisę apriboti
 • Teisę į duomenų perkeliamumą
 • Teisę atšaukti sutikimą

Pardavėjo įmonės rekvizitai:

UAB “OXYGEN group”

Įmonės kodas: 304288834

PVM kodas: LT100010366918

A/s: LT427044060008103886, AB SEB bankas

Adresas: Birželio 23-osios g. 29, 50201 Kaunas

Tel.Nr.: +370 627 25777